Situace

Anglické fráze

 • To bring up - vychovat To bring up - vychovat

  To bring up - vychovávat, vychovat Příklad použití fráze I would like to bring my children up in the countryside, because it is good to have fresh air when you are growing up Rád bych vychovával své děti na venkově, protože je dobré mít čerstvý vzduch, když rostete.

 • To grow up - vyrůstat To grow up - vyrůstat

  To grow up - růst, dospět, vyrůstat Příklad použití fráze I was born in Prague, but I grew up (minulý čas) in Berlin because my parents moved there when I was a baby boy. Narodil jsem se v Praze, ale vyrůstal v Berlíně, protože moji rodiče se tam přestěhovali, když jsem byl...

 • To take someone back - přenést do někoho do minulosti To take someone back - přenést do někoho do minulosti

  To take someone back - přenést někoho do minulosti, vzít někoho zpět, vráti někoho do minulosti Příklad použití fráze That sauce smells great - it really takes me back to my childhood because my grandmother used to make beef sauce if I was ill.  Tato omáčka voní skvěle - to mě opravdu...

 • To get on with - vycházet s někým, snášet se To get on with - vycházet s někým, snášet se

  To get on with - vycházet s někým, snášet se s někým, sednout si s někým Příklad použití fráze She likes most of my colleagues, but she just don´t get on very well with George.  Má ráda většinu mých kolegů, ale nevychází moc dobře s Georgem.  

 • To stand up for yourself - postavit se za sebe, nenechat si líbit To stand up for yourself - postavit se za sebe, nenechat si líbit

  To stand up for yourself - postavit se sám za sebe, nenechat si nic líbit, nenechat se sebou manipulovat, umět se prosadit Příklad použití fráze He really should stand up for yourself more... do not let his friends tell him what to do so much.

<< 1 | 2

© Od roku 2014 Všechna práva vyhrazena. Vytvářeno s láskou v ČR.

Vytvořte si web zdarma!Webnode