Korespondence

Anglické fráze

 • To show someone round - provést někoho To show someone round - provést někoho

  To show someone round - provést někoho (někde, něčím) Příklad použití fráze My friend’s never been to London before, so I’m looking forward to showing her around.  Moje kamarádka nikdy předtím nebyla v Londýně, tak se jí chystám provést.

 • To hang something up - pověsit něco To hang something up - pověsit něco

  To hang something up - pověsit něco (někam) Příklad použití fráze When I stay in a hostel, I like to hang my clothes up, not leave them in my suitcase.  Když zůstanu na ubytovně, rád si pověsím oblečení a nenechávám jej v kufru.

 • To come round - přijít na návštěvu To come round - přijít na návštěvu

  To come round - přijít na návštěvu, pozvat se k někomu na návštěvu Příklad použití fráze Do you fancy coming round to my place for dinner tonight? Of course! Máš chuť přijít ke mně večer na večeři? Samozřejmě!

 • To move in - nastěhovat se To move in - nastěhovat se

  To move in/into - nastěhovat se Příklad použití fráze When we moved into our new offices everything was in boxes for weeks. Když jsme se nastěhovali do našich nových kanceláří, všechno bylo v krabicích týdny.

 • To go on to - projít, postoupit, pokračovat To go on to - projít, postoupit, pokračovat

  To go on to - projít, pokračovat, postoupit dál, dostat se skrz Příklad použití fráze Even though he first worked in television, he went on to star in several films.  Ikdyž prvně začal pracovat v televizi, stal se hvězdou v několika filmech.

 • To get through - udělat zkoušku, projít To get through - udělat zkoušku, projít

  To get through - projít, udělat zkoušku Příklad použití fráze After all my worrying, I got through that assessment without too much trouble.  Po tom všem znepokojení, jsem prošel zkouškou bez velkých potíží.

 • To get down to work - pustit se do práce, zapnout To get down to work - pustit se do práce, zapnout

  To get down to work - zapnout, pustit se do práce, začít se učit  Příklad použití fráze If we want to finish painting this wall today, we better get down to work!  Pokud chceme dokončit dnes malování téhle zdi, bude lepší se raději pustit do práce!

 • To mess around - blbnout, flákat se To mess around - blbnout, flákat se

  To mess around - flákat se, blbnout, pachtit se Příklad použití fráze We weren't taking the badminton game very seriously – we were just messing around really. Nebrali jsem badminton příliš vážně - flákali jsme to.  

 • To get on - dařit se, vést si To get on - dařit se, vést si

  To get on - dařit se, vést si (nějak) Příklad použití fráze How did you get on first day at the new school? Well, I’m not really sure, but I think I got on ok.  Jak se ti dařilo první den v nové škole? No, nejsem si úplně jistý, ale myslím, že v pohodě.  

© Od roku 2014 Všechna práva vyhrazena. Vytvářeno s láskou v ČR.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode